با توجه به اینکه شعار پالکس «انعطاف و صرفه‌جویی» است و همیشه سعی بر این است که با این محوریت حرکت و به اهداف خود دست پیدا کند، شایسته نیست که در این بین بدلیل سهل‌انگاری برخی اوپراتورها یا هر دلیل دیگری برخی مشتریان ناراضی شوند. به همین دلیل ضمن پوزش از این دسته از مشتریان، این صفحه به همین دلیل ایجاد شده است. لذا خواهشمندیم که فرم زیر را کامل و ارسال نمایید تا در اسرع وقت ترتیب اثر داده شود.

نام شما

ایمیل شما

شماره سفارش

چرا ناراضی هستید؟ لطفاً توضیح دهید

چکار کنیم که راضی شوید؟